Website Name

Register  Log In  Exit

Contact
shandong

huangqian

13506434848
beijing

caoyuanguang

15253357561
tianjinchenlizhao13953361782
hebei

jilei

15253357558
jiangsu

xiaochenghao

18753357172
shanghai

zhangqingyou

15253357560
zhejiang

duanyongwei

18753357250
liaoning

liwei

18753357923
fujianliguotao15253357549
guangdong

liubin

13953309969
jilin

zhoumouguo

15253357553
heilongjiang

zhaiqiang

13869365948
neimemggu

sunwenzheng

13405331596
shanxi

xuguodong

15053397567
shanxi

liming

15253357556
ningxia

sunwenzheng

13405331596
gansu

zhaotianyi

18753357072
qinghai

zhuyuzhen

18753359771
sichuan

xushixiang

15253357568
xinjiang

shaomingyuan

13953351513
yunnan

caobaohu

15253357565
guangxi

sunbo

15253357551
hainanwangxin18753359309
anhui

renzekai

15253357566
jiangxi

liuzhichao

13581035713
hubei

zhangyong

18753357251
chongqingtianhui18753357078
henanmuyungang15253357552
guizhouzhangzhe18753357076
hunan

zhaojun

15253357550

1493951733961674.jpg

Department nameContact numberContact mailbox
Personnel administration department0533-3595867
Marketing Department18816121702
Sales Department0533-3595351
International Trade Department0533-3595361
Legal Affairs Department0533-3587754


Company address: Shandong province Zibo City high-tech zones Taimeilu No. 7